Mensahe Para sa OADR Webinar

27 August 2020

Mensahe Para sa OADR Webinar

Hon. Menardo I. Guevarra
Kalihim
Kagawaran ng Katarungan

27 August 2020
8:00 ng umaga

[Pleasantries]

Magandang umaga po sa inyong lahat.

Nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo.

Isang karangalan para sa amin ang inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon para sa webinar na ito.

Ilang buwan na nating kinakaharap ang pandemyang dala ng CoVid19.

Maliban sa mga medical at health workers, kayo ang tunay na frontliners na nangunguna sa pambansang tugon upang maitaguyod ang kalusugan ng ating mga mamamayan.

Pero bago pa man magsimula itong pandemya, kayo na rin nagsilbing frontliners sa ating mga pamayanan.

Dahil kayo ang nagbigay-buhay at sigla sa Katarungang Pambarangay.

Marami noon ang duda sa bisa ng Katarungang Pambarangay ng ito ay unang isabatas.

May mga agam agam noon, lalo na sa mga abugado, na ang Katarungang Pambarangay ay magiging isa pang balakid sa pagkamit ng hustisya.

Ayon sa ilan, ito ay magpapatagal pa sa mahaba nang prosesong pinagdaraanan ng mga may usapin sa husgado.

Ngunit pinabulaanan ng tagumpay ninyo ang mga agam agam na ito.

Sa nakalipas na mga taon, pinatunayan ninyo na ang Katarungang Pambarangay ay isang epektibong paraan sa pagtugon sa mga suliranin ng ating mga kababayan.

Dahil sa inyong agarang aksyon, marami sa mga problema at alitan ng ating mga kabarangay ang hindi na kailangang idulog pa sa korte upang masulusyunan.

Ang bawat problemang inyong nasusulusyunan ay tumutulong upang maibsan ang dami ng kaso sa ating mga korte.

Habang nababawasan ang kaso sa ating mga korte, bumibilis din ang pagresolba ng mga kasong ilang taon nang nakabinbin sa ating mga hukuman.

Higit sa lahat, naiibsan ang paghihirap ng ating mga kabarangay at muling naipapanumbalik ang magandang samahan sa ating mga komunidad.

Agaran, epektibo at walang gastos – iyan ang katarungang nakakamit sa pamamagitan ng Katarungang Pambrangay.

At kayo ang siyang sumasakatuparan ng katarungang ito.

Ang kahalagahan ng papel na inyong ginagampanan ay batid nating lahat.

Kaya nararapat lamang na kayo’y aming tulungan upang inyo pang mapaghusayan at mapag-igting ang serbisyong handog ninyo sa bawat Pilipino.

Ang webinar na ito ay pinaghandaan ng Office for Alternative Dispute Resolution dahil sa inyo, at para sa inyo.

Sa pamamagitan ng inyong partisipasyon, nais naming marinig at malaman ang mga best practices sa pagresolba ng mga suliranin ng ating mga kababayan.

Nais din naming ibahagi sa inyo ang ilang kaalamang makakatulong upang higit ningyong matugunan ang inyong mahahahalagang tungkulin.

Dahil kayo ang kasama at kausap sa araw araw ng ating mga kabarangay,  batid ninyo ang takbo ng kanilang pag-iisip, at mga pangangailangan.

Mahalaga ang kaalamang ito sa malalim na pagunawa sa mga suliraning kadalasan ay idinudulog sa inyo sa araw araw.

Ngunit ang pag unawang ito ay hindi sapat.

Kung nais nating bigyan ng karampatang lunas ang mga problemang pangkatarungang kinakaharap ng ating mga kababayan, kailangan din nating linangin ang mga paraang ginagamit ng mga eksperto upang mapabilis ang resolusyon ng mga kasong kanilang hinahawakan.

Ito ang nais nating makamit sa webinar na ito – ang sa inyo ay makinig, at sa inyo ay magdulot ng bagong kaalaman upang sa pamamagitan ninyo, atin pang mapalakas at lalong mapagbuti ang serbisyong publiko sa ilalim ng Kataranungang Pambrangay.

Muli, isang magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat.

More Speeches

We are ISO Certified